Friday, 15 January 2016

నా పేరు రవి నా మరదలు పేరు కళ్యాణి
తానాకు నాకు చినపటి నుండి అంతగా పరిచయం లేదు కానీ ఒక రోజు సడన్ గా మా ఇంటికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అది ఎవరా అని చూస్తే కళ్యాణి....
బావ నేను కళ్యాణి ని మాట్లాడుతున అత్తయా లేదా అని అడిగింది
వుండు ఇస్తున తనకి అని ఫోన్ మా అమ్మ కి ఇచ్చను
ఫోన్ లో తను "అత్తయా మా పాపా కి పుట్టు వెంట్రుకలు తియించడానికి తిరుమల వేల్తునము మీరు అందరు తపకుండా రావాలి అని చెపింది "
దానికి మా అమ్మ "మీ బావ వస్తాడు లే అమ్మ మాకు ఇక్కడ కొంచెం పనులు వునై అని చెపింది"
సరే అని చెప్పి నేను అ రోజు తరువాత తన ఇంటికి వెళ్ళాను . నేను నా మరదల్ని చాల కాలం తరువాత చూడటం అదే మొదటి సరి .
నిజం గా నేను తనని చూసి ఆశ్చర్య పోయాను ఎందుకంటే తనది చాల పొడవు జుట్టు.తను పసుపు చీరలో ఇంకా చాల సెక్సీ గ వుంది జుట్టు మొత్తని లూసె చేసుకొని వుంది. బహుశా అపుడే పార్లర్ కి వెళ్లి వచ్చింది అనుకుంటా చివర్లలో చాల అందం గా కతిరించి వుంది.అంత కన్నా మన hairfestish కి కావలసింది ఏమి వుంటుంది చెప్పండి .......
అ రోజు రాత్రి వాళ్ళ బర్త ఏదో పని మీద బయటికి వెళ్లారు అప్పుడు నేను కళ్యాణి మాత్రమే ఇంట్లో వునాము.
సరే నేను పాపా ని ఎతుకొని అడిస్తునాను తను ఏమో వట చేసే పని లో బిజీ గా వుంది.
నేను అపుడు పాపా ని తీసుకోని వంట గది దగరికి వెళ్లి
పాపా తో "రేపు నీకు గుండు గియిస్తారు లే " అని నా మరదలు కి వినపడే తట్లు అంటునాను కానీ దానికి నా మరదలు చాల సీగు పడుతుంది ఎందుకో నాకు అర్ధం కాలేదు....
సరే అని తను నా దగరికి వచ్చి కూర్చొని ముచట్లు చెప్తుంది మాములుగా...
నేను మాత్రం తన జుట్టు వైపే చూస్తూ కుర్చునాను సడన్ గా అది తను గుర్తించింది,...
వెంటనే లెగిసి వెళ్లి జడ ని వీడ తిసి లూసె హెయిర్ తో nighty వేసుకొని వచ్చి కూర్చుంది నాకు ఏమో ఏమి అర్ధం కావటం లేదు తన అల లూసె హెయిర్ తో nightyu లో చూస్తుంటే నను నేను కంట్రోల్ చేసుకో లేక పోతున్న ..
చివరికి ఏది అయితే అది అని తన జుట్టు ని గట్టిగ పట్టుకొని ముద్దు పెటెసను ....
తను కూడా దానిని బాగా ఎంజాయ్ చేసింది కానీ ఏమి తెలియనట్లు ఏంటి బావ ఇ పని అని నన్ను అరిచింది .... .. ..
సరే అని నేను మౌనం గా పక్కకి వెళ్లి పోయాను ..
అపుడు తను తన room లో కి వెళ్లి ఫోన్ లో వున తన పొడుగు జుట్టు ని చూసుకుంటుంది .
అపుడు నేను తన దగరికి వెళ్లి నను క్షేమించు అని అడుగుదాము అని అనుకోని వెళ్ళాను కానీ తన ఫోన్ లో తను చూస్తాన తన పొడుగు జుట్టు ఫొటోస్ ని నేను తన కి తెలియకుండా చూస్తా నిలబడి పోయాను తను కూడా నన్ను గమనించ కుండ అలానే చూస్తూ వుంది.
sudden అప్పుడు తను లాస్ట్ టైం తిaరుమల వెళ్ళిన ఫొటోస్ వచినవి
దాంట్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయి గుండు గియించు కుంటున వీడియో వుంది అ ఫోన్ లో తను అ వీడియో ని చూసి ఎంజాయ్ చేయటం నేను చూస్తున్నాను. తను అ వీడియో ని చూస్తూ ఏదో లోకం లో విహరిస్తుంది తన చేతులతో తన అందాల ని తడుముకుంటుంది .
నేను అప్పుడు కళ్యాణి అని చినగ పిలిచాను
తను వెంటనే లేగిచి నను గట్టిగ వాటేసుకుంది. నేను కూడా తన జుట్టు ని గట్టిగ పట్టుకొని ముద్దులతో తనని మున్చేతను ఇది తప్పు అని తెలిసిన ఏమి చేదం మన హెయిర్ ఫెస్తిష్ కి పొడవు జుట్టు చూస్తే తట్టు కోలేము కదా అదే జరిగింది నా విషయం లో కూడా చివరికి మేము ఇద్దరము చాలా దగ్గరా అయ్యము శారీరకం గా మానసికం గా .
తరువాత నేను అలా చాలా సేపు తన పొడవు జుట్టు తో ఆడుకొనును.
కొంచెం సేపు తరువాత తను చాలా సంతోషం గా ఫీల్ ఆయ్యను అని నాతో చెప్పింది .
అపుడు నేను నువు కూడా హైర్ ఫెస్టిష్ కధ అని అడిగాను దానికి తను అంటే ఏంటి అని నను ఐడిగింది
అపుడు నేను ఆడవాళ్ళ పొడవు జుట్టు అంటే ఇష్ట పడే వాళ్ళని హైర్ ఫెస్టిష్ అంటారు అని చెప్పాను.అపుడు తను అవునా బావ నాకు కూడా నా పొడవు జుట్టు అంటే చాలా ఇస్తాం నా జుట్టు తో ఎవరైనా ఆడుకుంటుంటే ఇంకా చాలా ఈస్టమ్ అని చేపిండి వెంటని నేను నిలబడి తన జుట్టు మొత్తాని నా చేతిలోకి తీసుకునను . తనకి పోనీ టైల్ వైటమ్ స్టార్ట్ చేశాను తను కూడా చాలా ఆనందం గా ఫీల్ అవుతుంది అలా వేస్తుంటే.
చివరికి మేము ఇడ్డారము చాలా సేపు అలా ఎంజాయ్ చేశాము తను తన బర్థ గురించి అని చెప్పింది.
తరువాత తను నాతో బావ నేను నీతో ఒకటి అడుగుత్త చేస్తావు కధ అంది నేను చేస్తాను చెప్పు అన్న అపుడు తను నా జుట్టు మొత్తాని neat గా దువ్వి ఫోటోస్ తీయవ అంది
సరే నేను తీస్తాను గాని ఫోటోస్ ఎందుకు అని అడిగా
అప్పుడు తను ఈ ఒక రోజే కధ నాకు హైర్ వుండేది అందుకే అంది నాకు ఏమి అర్దం కాక మళ్ళీ చెప్పు అని అడిగాను దానికి తను నేను కూడా రేపు అమ్మాయి తో పట్టు నా జుట్టు ని కూడా దేవుడి కి ఆర్పిస్తునను అని చేపిందీ అపూడూ మళ్ళీ నాకు స్టార్ట్ అయింది.
నిగమ్ గాన కల్యాణి , ఎవరు చేయించుకో మనరు గుండు నీను అని అడిగాను
దానికి తను నా బర్థ చేయించు కొ మానదు అంది.
మరి నీకు ఈస్టమేన అని అడిగాను
ఈస్టమే అంది
అదేంటి నీకు లాంగ్ జుట్టు అంటే ఇస్తాం కధ
అవును ఈస్టమే కానీ నాకు ఏపూడి నూన్దో గుండు గీయించు కోవాలని వుంది అందుకే ఓపుకునను అని చీపింది.
అవును నీకు ఎందుకు ఇస్తాం గుండు అన్టే
నేను మా వారు పెళ్ళి ఐనా కొత్తలో తిరుమల వెల్లము అప్పుడు ఐనా తన తల నీలాలూ దేవుడి కి ఇచ్చేశారు అపుడు చూశాను అక్కడ కళ్యాణ కట్ట లో ఆడవారు గుండు గీయించుకోవడం చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అపుడు నేను మా వారిని అడిగా నేను గుండు గీయించుకుంటాను అని కానీ అపుడు తను ఒప్పుకోలేదు
కానీ నేను మా వారికి తెలియకూడ కళ్యాణాకట్ట కి వెళ్ళి ఆడవారికి గూండ్లు గీయడం అలా చూస్తూనే వుండిపోయాను చాలా సేపటి వరుకు. అపుడు నూన్దీ నాకు కూడా అలా గుండు గీయించుకోవాలి అని కోరిక ఇన్నాలకి నా కోరిక నెరవేరుతుంది అని ఒక పక్క సంతోషం గా వుంది మరో పక్క ఇంత పొడవు జూటూ పోతుండే అని బాధ గా కూడా వుంది.
ఏమి దిగులు పడకు కల్యాణి మళ్ళీ వస్తుందిలే జుట్టు. ఐనా నాకు కూడా ఈ రోజు చాలా సాంతోశామ్ గా వుండిలే
నా లాగా గుండు అంటే నీకు ఇస్టమ్ వుంద్తమ నీగమ్ గా నా అదృస్టమ్ మనం ఇద్దరం ఎపుడు ఇలానే వుందామా.
సరే బావ కానీ ఈ విషయము ఎవరికి చేపోడు plssss.
సరే అని నేను కూడా కొంచెం సేపు సైలెంట్ ఐపోయాను .
కల్యాణి నేను నీకు గుండు గీయన అని అడిగాను
ఇప్పుడా బావ గుండా వద్దు దేవుడుకు అని అనుకూన తరువాత అలా చేయకూడదు వద్దు అంది
నిజామ్ గా కధు వూరికినే అని చేపను
అధి ఎలాగ బావ
ఏమూన్డి నీ దగర వీడియై వుంది కధ దాంట్లో ఎలా వుందో అలానే అని చెప్పాను
సరే బావ నీ ఇస్తాం
కానీ న్ఉవు ఇలా కధు నగ్నం గా వుంటేనే చేస్తాను అన్నాను
వాద్దు బావ ఇలానే చేయి
కధు అలా అయితే ఇంకా మంచి కిక్ వుంటుంది అని చెప్పాను
సరే అని తను nighty ని తీసేసి నగ్నం గా వుంది
నేను మళ్ళీ తట్టు కొ లేక ఇంకో round start చేశాము.
తను వద్దు వద్దు అంటూనే తన హైర్ ని పట్టు కొ గల్నే ఊరికినే లొంగి పోతుంది
అలా కొంచెం సేపు అందం అంచులోకి వెళ్ళి నా తరువాత మళ్ళీ అసలు పని లో కి వచమ్ము
సరే అని తనాని కూర్చో మని చేపను
సరే అని కూర్చొంది.
నేను వెళ్ళి ఒక మగ్ తో నేళ్ళూ తీసుకొని వచ్చను
తన జుట్టు మొత్తాని బాగా నేళ్ళతో తాడిపని
తిరుమల లో లాగా తన హైర్ ని రెండు పాయలు గా చీల్చి రెండు పిల్లకాలు వెస్సనువేసి ఫోటోస్ తీసుకునమ్ము..
అలా మేము ఇద్ద్రము చాలా ఎంజాయ్ చేశాము
అలా మేము ఇద్దరము చాలా సేపు జుట్టు గురించి ఎన్నెనో విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఆ రాత్రి మొత్తం గడిపము .అంతలోకి తెల్లరింది వాళ బర్థ అపుడే బయట నూండి వచి తిరుమల ప్రయాణం గుంరించి చెప్పాడు మేము అందరమౌ అలాగా 31 మధ్యానం తిరుమల బయలు ధేరము .
అలా మేము తిరుమల చేరుకునే సరికి రాత్రి 12 అయింది మేము అపుడు ముందు గానే బుక్ చేసిన కాటేజ్ లో కి వెళ్ళి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం అని వల్ల బర్థ మాతో చెప్పాడు.
అపుడు నేను తరువాత ఏంటి మన ప్లాన్ అని వల్ల బర్థ తో అడిగాను
ముందు దేవుడికి తలనీలాలు ఇచ్చేదము 
రేపు మార్నింగ్ దర్శనం అని చెప్పాడు
సరే అని మేము అందరమూ మా రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకొని ఒక 2 hrs తరఉవాత కళ్యాన్నాకట్ట కి బయలు దేరాము .
మద్యలో నాకు ఏమి తెలియానట్లు నేను మా మరలాడళ్లతో వల్ల బర్థ ముందు ఇలా అన్నాను
కల్యాణి ఎవరెవరు గుండు చేస్తానరు ఇప్పుడు 
మేము మూగురాము చేస్తానము అని చేపిండి
న్ఉవూ కూడా చేస్తానవ అని అడిగాను
హా అవును అంది 
సరే అని కళ్యాణకట్ట కి వచము అక్ద్ద చాలా పెద్ద లైన్ వుంది 
అపుడు అకాడ ఒక అతను వాచీ ఏం బాబు గుండు గీయల అని అడిగాడు....
అవును కానీ ఇకద్ద చాలా పెద్ద లైన్ వుంది కధ ఎలా వెళ్ళాలి లోపలికి అని ఆడిగము
ఎందుకు లోపలికి నేనే వచ్చి మీ రూమ్ లో గుండు గీస్తాను ఆ వెంట్రుకలి తెచ్చి ఇక్కడ వేస్తాను అని అన్నాడు
కల్యాణి ఏమంటావు న్వు అని వల్ల బారత కల్యాణి ని అడిగాడు
కానీ కల్యాణి మాత్రం కళ్యాణకట్ట లో గుండు గీయించుకోవచ్చు అని అక్కడ చాలా మందిని చూడ వాచు అని నాతో చాలా సార్లు చేపిండి కానీ ఈ సారి అధి కుర్ధిరే టట్లు లేక నీరస తో సస్రే మీ ఇస్తాం అంది.
వల్ల బర్థ అపుడు పక్కకి వెళ్ళి బార్బర్ తో మాట్లాడు తునదు నేను అపుడు పక్కకి వెళ్ళి కల్యాణి తో
న్వు ఏమి బాధ పడకు నీకు న్నెఊ గుండు గీస్తాను ఇప్పుడు రూమ్ లో ని బర్థ ఎలా కోలా బయటకి పాపిడము.
తరువాత బార్బర్ ని కూడా పంపించెదము అపుడు నీకు నేను గుండు గీస్తాను అని చేపను
దానికి కల్యాణి సరే అంది.
మరి నీ దగర razor వుందా బావ అని అడిగింది 
దానికి నేను ఎందుకని మంచిది అని ఏపూదో కొని వుంచాను అని చేప్పను.
సరే అని మేము మూగురాము బార్బర్ ని తీసుకొని మా కాటేజ్ కి వెల్లము 
బార్బర్ వడ్డీ దగ్గర వున్న టూల్స్ తో రెడీ గా వున్నాడు గుండు గీయడానికి
ఇక్కడ కల్యాణి మాత్రం అసలు కంట్రోల్ చేసుకో లేక పోతుంది ఏపూడేపుడు వెళ్ళి బార్బర్ ముందు కూర్చుండమ అని రెడీ గా వుంది సరే అని ముందుగా వల్ల బర్థ వెళ్ళి బార్బర్ ముందు కూర్చునాడు 
బార్బర్ కల్యాణి తో ఒక మగ్ వాటర్ తీసుకొని రమ్మండు 
సరే అని కల్యాణి వెళ్ళి వాటర్ తీసుకొని వచ్చింది....
అపుడు బార్బర్ ఆ వాటర్ ని వల్ల బర్థ తల మీధ బాగా పోసి మసాజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు 
అదాంత చూస్తూ కల్యాణి ఎక్కడికో ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి పోయింది 
వల్ల హస్బండ్ కి మాత్రం బార్బర గుండు గీసుతు వున్నాడు 
రూమ్ మూత్తమ్ సైలెంట్ గా వుంది అపుడు కేవలం సార్క్ సార్క్ సార్క్ సార్క్ .....................
అనే సౌండ్స్ తప్ప ఇంకా ఏమి వినపడటం లేదు అంతా లొకే వల్ల బర్థ గుండు గీయడం అయిపోయింది
అపుడు తను లేచి కల్యాణి ర వాచీ కూర్చో అని అన్నాడు
కానీ కల్యాణి ఈ లోకం లో లేదు 
కబ్బతి ఇంకొంచెం పెద్ద గా అరిచే సరికి ఈ లోకం లోకి వాచీ తన బర్థ ని గుండు తో చూసి అమాంతమ వెళ్ళి తన బర్థ గుండు మీధ చేతితో రుద్ద సాగింది తన బర్థ కి ఇదంతా కొత్త గా వుంది .
సరే న్వు పాపాకి గుండు గియిస్తా వుండు అన్తా లోకి నేను వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి బాత్రూమ్ లో కి వెళ్ళాడు 
కల్యాణి వెంటనే తన జాడ ని లూస్ హైర్ చేయడం బిగిన్ చేసింది నేను వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తునాన్ తానైకి లూస్ హైర్ చేసుకోవటం లో 
సరే అని కొంచెం సేపు తర్వాత తన పొడవు జడని లూస్ గా విడదీసింది
వచ్చేటపుడు తల స్నానం చేసింది కధ లూస్ హైర్ జారే జలపాతం ల వుంది చూస్తుంటే 
బార్బర్ కూడా తన వీపు అలానే చూస్తూ వున్నాడు.
సరే అని తను వెల్లి పప్పతో బార్బర్ ముందు కూర్చొంది అపుడు బార్బర్ తనతో
నీకు కుడ గుండు గీయలి కధ అన్నాడు
దానికి కల్యాణి అవును అని చెప్పింది 
మరి జుట్టు తడుపు కొని ర అని అన్నాడు 
సరే అని తను లేచి వెళ్తుంది అపుడు నేను వెళ్ళి తనతో హెయ్య్ ఏంటి న్వు మొత్తం మరిచి పోయవ నేను కధ నీకు గుండు గియాల్సింది మరి న్వెంది వాడి చేత గీయించుకుంటునవు అని అన్న
దానికి తను ఏమో బావ వాడు గుండు అనగల్నే నాకు ఏమి చేస్తునానో అర్ధం కావటం లేదు ఇంకా నేను ఆగలేను వెళ్ళి వాడి చేత గుండు గీయించేస్తాను అని అంది
సరే ముందు పాపాకి చేయించాలి కధ గీయించు తరువత అంతలోకి మీ బర్థ వస్తాడు కధ తనని పాప ఏడుస్తుంది అని ఎధో ఒక బొమ్మ కొనొకొని రమ్మని చెప్పు 
ఆ shops ఇక్కడ నూన్దీ చాలా దూరం లో వునాయి కనుక తను వచె సారికి లేట్ అవుతుంది అంతా లోకి మన పని కనిచెదము లేట్ చేయకుండా అన్నౌ సరే అంది
వెళి బార్బర్ ముందు పాపాతో కూర్చొని కొంచెం control చేసుకొని పాపాకి గీయింది గుండు అని చెప్పింది 
సరే అని బార్బర్ పాపాకి గుండు గీయడం మొదలు పెట్టాడు బార్బర్ కత్తి ని ఇంత దగ్గర్ నూన్దీ చూడటం చాలా రోజుల తర్వాత ఇధే మొదట్టై సారి అలా బార్బర్ తన కత్తి ని పాపా తలమీధ పెట్టి వెంట్రుకులు గొరుగుతుంటే తను ఎక్ద్దికో వెలిపోతుంది ఆ వెంట్రుకలను చూస్తా ............
అంతలోకి కొంచెం సేపు తర్వాత బార్బర్ పాపాకి గుండు గీయడం అయిపోయింది
ఎపుడు వచదో కానీ వల్ల బర్థ వాచీ వెనుక నూఞ్చోని చూస్తూ వున్నాడు అధి నేను కూడా గమనించల .
సరే అని పాప బాగా ఏడుస్తుంది అప్పుడు తను పాప ని తీసుకొని మొత్తం హైర్ ని నేయత్ గా దులిపి 
సరే కల్యాణి నువు కూడా గుండు గీయించుకో నేను పాప ని తీసుకొని ఎడిన కొనిపించి వస్తాన్ బాగా బ్యాపడి నట్లు వుండి అని చెప్పాడు 
అప్పుడు కల్యాణి సరే అని చెప్పింది 
అపుడు వల బర్థ బార్బర్ కి 500 ఇచ్చాడు 
నేను ఏమో నాకు ఈ రోజు మొత్తం కలిసి వస్తుందే అని మనసులో అనుకూన్నౌ .
ఇంత లో కి వల్ల బర్థ వెళ్లిపోయాడు
కల్యాణి కూడా నాకు కనపడకుండా వెళ్ళి పోయింది
అంతా లో కి నేను బార్బర్ ని పంపించే పనిలో వున్న
అంతా లో కల్యాణి బాత్రూమ్ లో కి వెళ్ళి జుట్టు మొత్తం ని బాగా తడుపుకోని వస్తుంది 
అధి కూడా రెండు విపుల రెండు పిల్లకాలు లాగా పాయలు తీసుకొని మరి 
బార్బర్ ఏమో తనకి గుండు చేసే వెళ్తాను అనట్లు అక్కడే వుంది పోతునాడు వెళ్లకుండా
అంతా లో కి కల్యాణి వాచీ నాకు కూడా గుండు గియండి తొందగర అని అంది 
కానీ నేను బార్బర్ ని అంతా లో కి ఇంకొంచెం మనీ ఇచ్చి వాడి దగర వున్న blades కొని తీసుకొని 
ఎలకొల వాడిని పంపిక్ఞ్చెశాను.
సరే నాకు టైమ్ చాలా తాకువుగా వుంది కధ 
అంతలోకి నేను వెల్లి నా రూమ్ లో వున్న razor ని తీసుకొని వచ్చను 
అందులో కి బ్లాడే ని ఇన్సర్ట్ చేసి రెడీ గా వుంచాను 
కల్యాణి మాత్రం ఎపుడేపూద అని wait చేస్తుంది.
బావ తొందగర నాకు గుండు గియి అని తన జుట్టు ని చూపిస్తూ చెప్తుంది
సరే అని నేను వెళ్ళి ఇంతక మూండు బార్బర్ కూర్చున ప్లేస్ లో కూర్చొని వున్న
తను కూడా వాచీ నా ముందు crossleg తో కూర్చొని తల ని నా ముందుకి వంచి 
ముందు పద్తున జుట్టు ని గట్టిగా చేతితో పట్టుకొని వుంది
కల్యాణి నేను ముడి వేసి గుండు చేయన లేక ఇలా నే చేసైన అని అడిగాను
వద్దు బావ same ఇయాలనే చేశాయి అని చెప్పింది 
ఇపుడు నేను మల్లి తన హైర్ మీధ ఇంకా కొంచెం వాటర్ పోసి బాగా మసాజ్ చేస్తునను 
తను ఏమో ఇంకా చాలు బావ తొందగర్ చేయి మళ్ళీ ఆయన వస్తారు అని అంటుంది 
సరే అని రేజర్ తీసుకొని కరెక్ట్ గా తన తల్లని పైకి లేపి ముందు నూడుట మీద పెట్టాను
తనకి ఇది ఇంకా కొత్త గా వుంది తన జూటూ మొత్తాని నేను వెనుక వీపు వెస్సను ఇపుడు తను ఎలా వుండు అంటే cinema heroine హాట్ సీన్ లో ఎలా వుంటఉంది 
పోడూవు జుట్టు అధి తాడింసిన జుట్టు 
టైట్ డ్రస్ అధి వైట్
సమే అలానే వున్డి 
తను కూడా 
సరే అని నేను తన జుట్టు ని వెనుక్గ గట్టిగా పట్టుకొని పీకి లేగీచి ముందు నూడిటీ మీధ నూన్దీ గీయడం మొద్దలి పెట్టాను maybe ఇది కొంచెం మంట గా వుంటుడి అలా చేయద్మ కానీ తను మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అలా కొంచెం జుట్టు గొరిగిన టర్వూత మళ్ళీ జుట్టు ని ఇంకోసారి తడుపుతునను అపూడూ తను బోడి గుండు మీధ తన చేయి ని పట్టుకొని తడుముకుంటూ అన్నందని పొడుతుంది 
అలా నేను తడిపిన తరువాహ్ట మళ్ళీ గుండు గీయడం స్టార్ట్ చేస్సాను .ఇపుడు తన హైర్ మొత్తం తన వొల్లో పద్దే టట్లు నేను జుట్టు ని కవర్ చేశాను అలా నేను గుండు గిస్తుంటే తన జుట్టు మొత్తం తన వొల్లో పడుతుంది ఇద్దరము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచము.ఇలా కొంచెం సేపు ఐనా తర్వాత మద్యలో మొత్తం గుండ్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిల్లింది వెనుక అండ సైడ్స్ మాత్రమే 
ఇపుడు నేను సైడ్స్ కి వెళ్ళి అధె ears దగ్గర కి వెలి అక్కడ రేజర్ తో నున్నగా గొరగటం మొదలు పెట్టాను తన బూగలు పట్టుకొని .అలా రెండు విపుల గోకడం అయిపోయింది 
అలానే బాగ్ సైడ్ కూడా అలానే గోకను.............
సొ చివరికి ఈ రకం గా తన గుండు ముగిసిని డి 
తను నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము 
తరువాత తన జుట్టు మొత్తాని నేను ఒక సాంచి లో కి తీసుకున్నౌ 
తను ఏమో స్నానం చేయడానికి వెళ్లింది 
స్నానం చేసి వాచీ నిఘ్తి వేసుకొని గుండు లో ఎంతో అందం గా వుంది చూడటానికి ఇంతకు ముందు కంటే
ఎలా వున్నౌ బావ అని అడిగింది
దగరికి వెళ్ళిhug చేసుకొని సూపర్ గా వున్నావు అని చీపి నేను ఆ కవర్ తీసుకొని కళ్యాణకట్ట కి బయాలదేరను 
అంతలోకి వల్ల బర్థ ఆకాడికి వాచీ తనంకి చూసి హే న్వు బలే అందం గా వునవు ఎపుడు గుండు లోనే వుంది అని చెప్పాడు 
తన గుండు ని చూసి ఆయా నా కూడా నా చేతిలో వున్న కవర్ గురించి మరిచిపోయాడు.

No comments:

Post a Comment