Friday, 11 January 2013

ఆమె...నేను 
చాలా రోజుల నించి చూస్తున్నాను ఆమెని...మా ఇంటి ముందు నించే వెళ్తూ వుంటుంది..రోజూ వెళ్తూ వుంటుంది...బహుశా ఏదో ఉద్యోగం చేస్తోంది అనుకుంటా...పెద్ద అందగత్తే కాదు కానీ ....ఆమె జుట్టు నన్ను కట్టి పడేస్తోంది...తుమ్మెద రెక్కల లాగ నల్లగా, చాలా వత్తుగా...పట్టు లాగ వున్న ఆమె జుట్టుని చూస్తుంటే నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు....ఎలాగైనా ఆమెతో పరిచయం పెంచుకోవాలి అనుకున్నాను....కానీ కుదరలేదు...కానీ అనుకోకుండా...క్రిందటి వారం ఒక అద్భుతం జరిగింది...ఆమె, వాళ్ళ కుటుంబం మా పక్క వాటాలో కి వచ్చారు...నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది...ఆమెని ఇప్పుడు చాలా దగ్గరి నుంచి చూస్తున్నాను...కానీ మాట్లాడటం కుదరడం లేదు....
ఆ రోజు ఆదివారం...నేను ఎప్పటి లాగానే డాబా మీదకి వెళ్లి పుష్ అప్స్ చేస్తున్నాను...ఇంతలో ఆమె వాళ్ళ డాబా మీదకి వచ్చింది.....ఆమె జుట్టు వదులుగా ఆమె వీపు నిండా పరుచుకుని వుంది...ఆమె తన జుట్టుని ఒక బ్రష్ తో దువ్వుకుంటోంది...వావ్...నాకు నోట మాట రావడం లేదు..నాకు జస్ట్...ఒక పదిహేను ఆడుగుల దూరంలో ఆమె...అలా ఆమెని చూస్తూ నిలబడి పోయాను..ఇంతలో ఆమె నన్ను చూసి నవ్వింది...నేను కూడా నవ్వాను....
"ఏమి చేస్తుంటారు?" అడిగింది.పిట్ట గోడకి దగ్గరగా వచ్చి నిలబడి...
"ఎం.బీ.ఏ"...మెల్లగా చెప్పాను...నా గుండె చాలా వేగంగా కొట్టుకుంటోంది..
"వెరీ గుడ్.."అంది....
అప్పటి నుంచి ఎదురుపడినప్పుడు నవ్వడం మొదలు పెట్టింది...

నాకైతే ఆమె జుట్టుని చూస్తూ యుగాలు గడిపేయవచ్చు అనిపిస్తోంది...అంత అందంగా వుంది ఆమె జుట్టు...
ఒక రోజు నేను టీవీ చూస్తున్నపుడు తలుపు మోగింది...లేచి తలుపు తీశాను...ఎదురుగా "ఆమె" .....వావ్...
"ఏంటి నన్ను లోపలి రానివ్వరా..."తలుపు దగ్గర అలాగే నిలబడి పోయిన నన్ను చూస్తూ అంది ఆమె...
"అయ్యో..సారీ..ప్లీజ్ ..రండి.."ఆమెకి దారి ఇచ్చి..లోపలి నడిచాను..ఆమె లోపలి వచ్చింది...నా రూం ని మొత్తం చూస్తూ "చాలా బాగుంది మీ ఇల్లు " మెచ్చుకోలుగా అంది..."
"థాంక్స్.." అన్నాను ఏమనాలో తెలీక...ఇంతలో లోపలి నుంచి అమ్మ వచ్చింది...
"నమస్తే ఆంటీ...నా పేరు సుకేశిని..మీ పక్క పోర్షన్ లోకి కొత్తగా వచ్చాము.." వినయంగా తనని పరిచయం చేసుకుంటూ అమ్మతో అంది ఆమె...
"సుకేశిని...!!...ఆమెకి పూర్తిగా సరిపోయింది అ పేరు.." అనుకున్నాను ఆమె జుట్టు వంక చూస్తూ...
"ఆంటీ..కొంచెం...పంచదార వుంటే ఇస్తారా...మళ్ళీ అరగంట లో తెచ్చి ఇచ్చేస్తాను...నాన్న కొలీగ్ వచ్చారు..టీ పెట్టాలి...పంచదార ఐపోయింది..." అంది అమ్మతో...
"అయ్యో అంతగా అడగాలా.వుండు ఇప్పుడే ఇస్తాను " అని అమ్మ లోపలి వెళ్లి ఒక గ్లాస్ నిండా పంచదార తెచ్చి ఆమె చేతిలో పెట్టింది...
"థాంక్స్ ఆంటీ..మళ్ళీ వస్తాను .." అని ఆమె వెళ్ళిపోయింది.

నేను వెనక నుంచి ఆమెనే చూస్తున్నాను...వతైన ఆమె జుట్టు అద్భుతంగా వుంది...మెత్తని పట్టు కుచ్చులాగా మెరుస్తోంది అది...అంత అందమైన జుట్టుని నా ఉహ తెలిసాక నేను చూడలేదు...ఆమె జుట్టుని వర్ణించడానికి నా దగ్గర మాటలు లేవు..
ఒక గంట తరువాత మళ్ళీ తలుపు మోగింది...లేచి తలుపు తీసాను...ఎదురుగా చేతిలో పంచదార గ్లాస్ తో ఆమె...నవ్వుతూ లోపలి వచ్చింది...
"ఆంటీ లేరా?'' లోపలి చూస్తూ అడిగింది...
"అమ్మ లేదు..గుడికి వెళ్ళింది..."చెప్పను వంటి మీద టవల్ కప్పుకుంటూ...ఆమె పంచదార గ్లాస్ నా చేతిలో పెట్టి..."చాలా థాంక్స్" అంది...
''ఈ కాస్తకే...థాంక్స్ ఎందుకండీ..."మొహమాటంగా అన్నాను...
"సమయానికి చేసిన సాయం చిన్నదైనా..గొప్పదే.."అంది ఆమె నుదుటి మీద పడుతున్న వెంట్రుకలను వెనక్కి వేసుకుంటూ...
వావ్...ఏమా అందం....స్త్రీల జుట్టుకి ఇంత అందం ఉందా...
"సరే..నేను మళ్ళీ వస్తాను ఆంటీ వచ్చాక " అని ఆమె వెళ్ళడానికి రెండు అడుగులు తలుపు వైపు వేసింది....
"ఏం...నాతో మాట్లాడారా.."అన్నాను ...."అయ్యో...అలా అని ఏమీ లేదండీ..."అంది ఆగి..
"అలాగైతే..కొంచెం కూచోండి.."అన్నాను చొరవగా..
ఆమె తప్పదన్నట్టు కూచుంది....నేను ఆమెకి ఎదురుగా సోఫాలో కూచున్నాను...
"చెప్పండి..ఏం చేస్తుంటారు మీరు..?"అన్నాను
"ఒక ఆడిటర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పని చేస్తున్నాను..." ఆమె గొంతు చాలా తీయగా వుంది..
తరువాత చాలాసేపు నేను ఆమెతో మాట్లాడాను...ఆమె తల్లి ఆమె చిన్నప్పుడే చనిపోయారు...వాళ్ళ నాన్న రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు....సవతి తల్లి ఈమెని సరిగా చూడదు..అదీ కాక ఆమె సవతి తల్లికి గుండె జబ్బు...ఆమె తండ్రి సంపాదన అంతా ఆమె వైద్యానికే సరిపోతుంది..అందుకని ఆమె తప్పని సరి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం చేస్తోంది...
ఇలా చాల విషయాలు చెప్పింది ఆమె...చాలా ఆత్మాభిమానం ఉన్న వ్యక్తి అనిపించింది నాకు..
కొంచెం పరిచయం పెరిగాక..."మీ జుట్టు చాలా అందంగా వుంటుంది అండీ" అన్నాను ధైర్యం చేసి....
"ఔనా ....థాంక్స్ " అంది నవ్వుతూ...ఆమెకి ఆ కాంప్లిమెంట్స్ ఇప్పటిదాకా ఎంత మంది ఇచ్చి ఉంటారో...
రోజులు గడిచిపోతున్నాయి....నా ఏం.బీ.ఎ ఐపోయింది...ఒక స్టార్ హోటల్ లో మేనేజర్ ఉద్యోగం వచ్చింది...మంచి జీతం..హోదా...నా లైఫ్ బాగుంది.


 అప్పటి నుండి రోజుకి ఒక్క సారి అయినా పలకరించడం మొదలు పెట్టాను....ఆమెతో నా చనువు ఇంకా పెరిగింది...
ఆమె తన వ్యక్తిగత విషయాలు నాతో షేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టింది....ఆమె తల్లి చిన్నప్పుడే చనిపోయింది...ఇప్పుడున్నది సవతి తల్లి...ఆమెకి కూడా గుండె జబ్బు...తండ్రి సంపాదన సవతి తల్లి వైద్యానికే సరిపోతోంది...అందుకని తను తప్పని సరిగా వుద్యోగం చేయాల్సి వచ్చింది....కానీ తనకి ఇప్పుడు చేస్తున్న వుద్యోగం నచ్చలేదట...వేరే ఏదైనా మంచి జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నానని చెప్పింది...
అదే సమయం లో నేను పని చేసే హోటల్ లో మంచి వుద్యోగం ఖాళీ ఐంది...వీ.ఐ..పీ అతిధులు వుండే గదులకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లూ సుపర్వైజ్ చేసే పని...వెంటనే ఆమెకి చెప్పను...
"నాకు వస్తుందా?" అనుమానంగా అడిగింది...
"ఎందుకు రాదు...మీకేమి తక్కువ...మంచి రూపం...చక్కని ప్రవర్తన...హిందీ ఇంగ్లిష్ బాగా మాట్లాడగలరు...మీకు తప్పక వస్తుంది ..అప్లై చేయండి..అని ఆమె చేత ఆ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు పెట్టించాను....వెంటనే ఇంటర్వ్యూ కి పిలుపు వచ్చింది...ఆమె నాకు థాంక్స్ చెప్పి ఇంటర్వ్యూ కి బయలుదేరింది...నేను కూడా ఆమెకి తోడుగా వెళ్ళాను...
మా జీ.ఎం...ఆమెని ఇంటర్వ్యూ చేసారు...దాదాపు అరగంట తరువాత బయటకి వచ్చింది ఆమె...కానీ ఆమె మొహం లో విచారం...
"ఏమైంది...ఇంటర్వ్యూ బాగా చెయ్యలేదా.."టెన్షన్ గా అడిగాను...
"అది కాదు..ఇంటర్వ్యూ బాగా చేసాను...నాకు ఈ వుద్యోగం ఇస్తానని కూడా అన్నారు.."అని ఆపింది ఆమె
"మరో అంత డల్ గా వున్నారు ఎందుకు" ఆశ్చర్యంగా అడిగాను...
"కానీ...ఒక కండిషన్ పెట్టారు...ఈ హోటల్ డ్రెస్ కోడ్ ప్రకారం పొట్టి జుట్టు మైంటైన్ చెయ్యలంట...ఆలోచించుకొని చెప్పమన్నారు" విచారం గా అంది తన పొడవైన జడని చూసుకుంటూ...."
"ఓహ్..అవునా...మరి ఏమి ఆలోచించారు.."అడిగాను
"అదే..నాకు తోచడం లేదు...మంచి జీతం ఆఫర్ చేసారు...కానీ జుట్టుని కట్ చేయిన్చోకోవాలంటే నాకు బాధగా వుంది"..
"నిజమే కానీ....జుట్టు కోసం ఇంత మంచి ఆఫర్ వదులుకుంటార.."అన్నాను
"ఓ.కే...రెండు రోజులు గడువు ఇచ్చారు...ఇంటికి వెళ్లి ఆలోచిస్తాను..అంది ఆమె
మర్నాడు కనిపిస్తే అడిగాను.."ఏమి నిర్ణయించారు'' అని
ఆమె పెద్ద డైలమా లో వుంది...ఎటూ తేల్చుకోలేక పోతోంది..
నాకు కూడా ఆమెకి ఏమి చెప్పాలో తోచడం లేదు....కేవలం జుట్టు కోసం మంచి వుద్యోగం వదులుకోవడం ఎందుకు...
మర్నాడు ఆదివారం....సోమవారం రోజు ఆమె తన నిర్ణయాని మా జీ.ఎం కి చెప్పాలి...ఉదయాన్నే మా ఇంటికి వచ్చింది...ఆమెని చూస్తె ఏమీ తెల్చుకొన్నట్టు కనపడలేదు..
షాంపూ చేసుకున్న జుట్టుని పైన క్లిప్ పెట్టి వదిలేసింది...ఆ జుట్టుని చూస్తె నాకు మతి పోయినట్టు వుంది..
మళ్ళీ ఇద్దరం ఆలోచిస్తూ కుచున్నాము...అమ్మ పక్క ఊర్లో వున్న మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది...ఇంతలో వర్కింగ్ వుమెన్స్ హాస్టల్ లో వుండే నా మేనత్త కూతురు సంధ్య మా ఇంటికి వచ్చింది...తను ఒక కాల్ సెంటర్ లో పని చేస్తుంది...చాలా స్పీడ్ తను..
రాగానే మా ఇద్దరినీ చూసి ..."ఏంటి అంత దీర్ఘం గా ఆలోచిస్తున్నారు" అంది...
నేను మాటర్ అంతా చెప్పాను...అప్పుడు తను "ఆమె" జుట్టుని పరిశీలనగా చూసి..."వావ్...ఏమి జుట్టు.....అమేజింగ్...నేను ఇంత వరకు ఇంత సెక్సీ జుట్టుని చూడలేదు" అని "ఆమె" దగ్గరికి వెళ్లి ఆమె జుట్టుని తన రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుంది...
తరువాత మేము ముగ్గురం కూచుని "ఆమె" సమస్యకి పరిష్కారం ఆలోచించాము...చివరికి సంధ్య ఒక ఉపాయం చెప్పింది..జాబ్ వదులుకోవడం ఫూలిష్..కాబట్టి జుట్టుని పొట్టిగా కట్ చేయిన్చుకోవడమే బెటర్...కానీ ఒకే సారి కత్తిరించుకొంటే బాధ కాబట్టి....హోటల్ వాళ్ళని అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని...ఒక నెల రోజుల్లో వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ కి తగ్గట్టు పొట్టి జుట్టు చేయించుకుంటే సరిపోతుంది...కొన్నాళ్ళు బాధ గా వున్నా ...పొట్టి జుట్టు అలవాటు అయితే....అదే బాగుంటుంది..
"ఆమె" చాలా సేపు ఆలోచించి...చివరికి సంధ్య చెప్పిన దానికి ఒప్పుకొంది...
"ఈ రోజే నీ జుట్టుని పొట్టిగా చేయడం మొదలు పెట్టు..." చెప్పింది సంధ్య...ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం రోజూ కొంచెం కొంచెం కత్తిరిస్తుంటే..అంత బాధ వుండదు..
"ఆమె" ఒప్పుకుంది...ముందు సంధ్య నే ఆ పని మొదలు పెట్టమంది..సంధ్య చాలా సంతోషం గా ఒప్పుకుంది...
నేను లేచి మంచి దువ్వెన...కత్తెర తెచ్చి సంధ్యకి ఇచ్చాను...ఆమె "ఆమె "జుట్టుకి పెట్టుకున్న క్లిప్ తీసి దువ్వడం మొదలు పెట్టింది..దగ్గరనుంచి అంత అందమైన జుట్టుని లూజ్ గా చూస్తున్న నాకు గాల్లో తేలినట్టు వుంది..."ఆమె'' జుట్టు మీద దువ్వెన మెత్తగా జారిపోతోంది...అలా ఒక పది నిముషాలు దువ్విన తరువాత సంధ్య కత్తెర తీసుకుని "ఆమె" జుట్టుని కింద సమంగా వుండేటట్టుగా ఒక రెండు అంగుళాలు కత్తిరించింది...అలా కతిరించినాక "ఆమె" జుట్టు ఇంకా సెక్సీగా వుంది...
ఆమె - నేను ( పార్ట్ 5 )
నాకు కూడా ఆమెకి ఏమి చెప్పాలో తోచడం లేదు....కేవలం జుట్టు కోసం మంచి వుద్యోగం వదులుకోవడం ఎందుకు...
మర్నాడు ఆదివారం....సోమవారం రోజు ఆమె తన నిర్ణయాని మా జీ.ఎం కి చెప్పాలి...ఉదయాన్నే మా ఇంటికి వచ్చింది...ఆమెని చూస్తె ఏమీ తెల్చుకొన్నట్టు కనపడలేదు..
షాంపూ చేసుకున్న జుట్టుని పైన క్లిప్ పెట్టి వదిలేసింది...ఆ జుట్టుని చూస్తె నాకు మతి పోయినట్టు వుంది..
మళ్ళీ ఇద్దరం ఆలోచిస్తూ కుచున్నాము...అమ్మ పక్క ఊర్లో వున్న మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది...ఇంతలో వర్కింగ్ వుమెన్స్ హాస్టల్ లో వుండే నా మేనత్త కూతురు సంధ్య మా ఇంటికి వచ్చింది...తను ఒక కాల్ సెంటర్ లో పని చేస్తుంది...చాలా స్పీడ్ తను..
రాగానే మా ఇద్దరినీ చూసి ..."ఏంటి అంత దీర్ఘం గా ఆలోచిస్తున్నారు" అంది...
నేను మాటర్ అంతా చెప్పాను...అప్పుడు తను "ఆమె" జుట్టుని పరిశీలనగా చూసి..."వావ్...ఏమి జుట్టు.....అమేజింగ్...నేను ఇంత వరకు ఇంత సెక్సీ జుట్టుని చూడలేదు" అని "ఆమె" దగ్గరికి వెళ్లి ఆమె జుట్టుని తన రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుంది...
తరువాత మేము ముగ్గురం కూచుని "ఆమె" సమస్యకి పరిష్కారం ఆలోచించాము...చివరికి సంధ్య ఒక ఉపాయం చెప్పింది..జాబ్ వదులుకోవడం ఫూలిష్..కాబట్టి జుట్టుని పొట్టిగా కట్ చేయిన్చుకోవడమే బెటర్...కానీ ఒకే సారి కత్తిరించుకొంటే బాధ కాబట్టి....హోటల్ వాళ్ళని అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని...ఒక నెల రోజుల్లో వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ కి తగ్గట్టు పొట్టి జుట్టు చేయించుకుంటే సరిపోతుంది...కొన్నాళ్ళు బాధ గా వున్నా ...పొట్టి జుట్టు అలవాటు అయితే....అదే బాగుంటుంది..
"ఆమె" చాలా సేపు ఆలోచించి...చివరికి సంధ్య చెప్పిన దానికి ఒప్పుకొంది...
"ఈ రోజే నీ జుట్టుని పొట్టిగా చేయడం మొదలు పెట్టు..." చెప్పింది సంధ్య...ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం రోజూ కొంచెం కొంచెం కత్తిరిస్తుంటే..అంత బాధ వుండదు..
"ఆమె" ఒప్పుకుంది...ముందు సంధ్య నే ఆ పని మొదలు పెట్టమంది..సంధ్య చాలా సంతోషం గా ఒప్పుకుంది...
నేను లేచి మంచి దువ్వెన...కత్తెర తెచ్చి సంధ్యకి ఇచ్చాను...ఆమె "ఆమె "జుట్టుకి పెట్టుకున్న క్లిప్ తీసి దువ్వడం మొదలు పెట్టింది..దగ్గరనుంచి అంత అందమైన జుట్టుని లూజ్ గా చూస్తున్న నాకు గాల్లో తేలినట్టు వుంది..."ఆమె'' జుట్టు మీద దువ్వెన మెత్తగా జారిపోతోంది...అలా ఒక పది నిముషాలు దువ్విన తరువాత సంధ్య కత్తెర తీసుకుని "ఆమె" జుట్టుని కింద సమంగా వుండేటట్టుగా ఒక రెండు అంగుళాలు కత్తిరించింది...అలా కతిరించినాక "ఆమె" జుట్టు ఇంకా సెక్సీగా వుంది...

ఆమె - నేను (పార్ట్  4 ) అప్పటి నుండి రోజుకి ఒక్క సారి అయినా పలకరించడం మొదలు పెట్టాను....ఆమెతో నా చనువు ఇంకా పెరిగింది...
ఆమె తన వ్యక్తిగత విషయాలు నాతో షేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టింది....ఆమె తల్లి చిన్నప్పుడే చనిపోయింది...ఇప్పుడున్నది సవతి తల్లి...ఆమెకి కూడా గుండె జబ్బు...తండ్రి సంపాదన సవతి తల్లి వైద్యానికే సరిపోతోంది...అందుకని తను తప్పని సరిగా వుద్యోగం చేయాల్సి వచ్చింది....కానీ తనకి ఇప్పుడు చేస్తున్న వుద్యోగం నచ్చలేదట...వేరే ఏదైనా మంచి జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నానని చెప్పింది...
అదే సమయం లో నేను పని చేసే హోటల్ లో మంచి వుద్యోగం ఖాళీ ఐంది...వీ.ఐ..పీ అతిధులు వుండే గదులకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లూ సుపర్వైజ్ చేసే పని...వెంటనే ఆమెకి చెప్పను...
"నాకు వస్తుందా?" అనుమానంగా అడిగింది...
"ఎందుకు రాదు...మీకేమి తక్కువ...మంచి రూపం...చక్కని ప్రవర్తన...హిందీ ఇంగ్లిష్ బాగా మాట్లాడగలరు...మీకు తప్పక వస్తుంది ..అప్లై చేయండి..అని ఆమె చేత ఆ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు పెట్టించాను....వెంటనే ఇంటర్వ్యూ కి పిలుపు వచ్చింది...ఆమె నాకు థాంక్స్ చెప్పి ఇంటర్వ్యూ కి బయలుదేరింది...నేను కూడా ఆమెకి తోడుగా వెళ్ళాను...
మా జీ.ఎం...ఆమెని ఇంటర్వ్యూ చేసారు...దాదాపు అరగంట తరువాత బయటకి వచ్చింది ఆమె...కానీ ఆమె మొహం లో విచారం...
"ఏమైంది...ఇంటర్వ్యూ బాగా చెయ్యలేదా.."టెన్షన్ గా అడిగాను...
"అది కాదు..ఇంటర్వ్యూ బాగా చేసాను...నాకు ఈ వుద్యోగం ఇస్తానని కూడా అన్నారు.."అని ఆపింది ఆమె
"మరో అంత డల్ గా వున్నారు ఎందుకు" ఆశ్చర్యంగా అడిగాను...
"కానీ...ఒక కండిషన్ పెట్టారు...ఈ హోటల్ డ్రెస్ కోడ్ ప్రకారం పొట్టి జుట్టు మైంటైన్ చెయ్యలంట...ఆలోచించుకొని చెప్పమన్నారు" విచారం గా అంది తన పొడవైన జడని చూసుకుంటూ...."
"ఓహ్..అవునా...మరి ఏమి ఆలోచించారు.."అడిగాను
"అదే..నాకు తోచడం లేదు...మంచి జీతం ఆఫర్ చేసారు...కానీ జుట్టుని కట్ చేయిన్చోకోవాలంటే నాకు బాధగా వుంది"..
"నిజమే కానీ....జుట్టు కోసం ఇంత మంచి ఆఫర్ వదులుకుంటార.."అన్నాను
"ఓ.కే...రెండు రోజులు గడువు ఇచ్చారు...ఇంటికి వెళ్లి ఆలోచిస్తాను..అంది ఆమె
మర్నాడు కనిపిస్తే అడిగాను.."ఏమి నిర్ణయించారు'' అని
ఆమె పెద్ద డైలమా లో వుంది...ఎటూ తేల్చుకోలేక పోతోంది..
చివరిలో రెండు అంగుళాలు కత్తిరించినాక ఆమె జుట్టు చాలా అందంగా కనపడుతోంది...కానీ ఆమె కొంచెం బాధాగా మొహం పెట్టింది...నా కజిన్ నవ్వి..."ఇప్పుడు అలాగే వుంటుంది...నీ జుట్టు పొట్టిగా అయినాక నువ్వు చాలా బాగుంటావు..ఐ ప్రామిస్ " అంది.."ఆమె" మొహమాటానికి అన్నట్టు చిన్నగా నవ్వింది...
ఇక ఆ రోజు నుంచి...ఆమె జుట్టు కత్తిరించే భాద్యత నాది...నేను రెండు రోజులకి ఒక సారి ఓ రెండు అంగుళాలు కతిరిస్తాను అన్నాను ....ఆమె సరే అంది...
అలా నేను రోజు మార్చి రోజు ఆమె జుట్టుని కత్తిరించడం మొదలు పెట్టాను....ఇరవై రోజుల్లో ఆమె జుట్టు భుజాల కిందకి వచ్చేసింది....
"చెప్పండి..ఇప్పుడు ఎలా కతిరించామంటారు.."అడిగాను...
ఆమె ఆలోచించి.."బాబ్' అంది...నా గుండె జివ్వు మంది..నేను ఆమె జుట్టుని బాగా దువ్వి..భుజాలకి కొద్దిగా పైకి ఉండేలా సమానంగా బాబ్ కట్ చేసాను..
"సూపర్.."అద్దంలో చూసుకున్న ఆమె చిన్నగా అరిచింది....ఇప్పుడు "ఆమె" చాలా అందంగా....ఇంకా చెప్పాలంటే..సెక్సీ గా వుంది...
ఆమె - నేను (చివరి భాగం)
చివరిలో రెండు అంగుళాలు కత్తిరించినాక ఆమె జుట్టు చాలా అందంగా కనపడుతోంది...కానీ ఆమె కొంచెం బాధాగా మొహం పెట్టింది...నా కజిన్ నవ్వి..."ఇప్పుడు అలాగే వుంటుంది...నీ జుట్టు పొట్టిగా అయినాక నువ్వు చాలా బాగుంటావు..ఐ ప్రామిస్ " అంది.."ఆమె" మొహమాటానికి అన్నట్టు చిన్నగా నవ్వింది...
ఇక ఆ రోజు నుంచి...ఆమె జుట్టు కత్తిరించే భాద్యత నాది...నేను రెండు రోజులకి ఒక సారి ఓ రెండు అంగుళాలు కతిరిస్తాను అన్నాను ....ఆమె సరే  అంది...
అలా నేను రోజు మార్చి రోజు ఆమె జుట్టుని కత్తిరించడం మొదలు పెట్టాను....ఇరవై రోజుల్లో ఆమె జుట్టు భుజాల కిందకి వచ్చేసింది....
"చెప్పండి..ఇప్పుడు ఎలా కతిరించామంటారు.."అడిగాను...
ఆమె ఆలోచించి.."బాబ్' అంది...నా గుండె జివ్వు మంది..నేను ఆమె జుట్టుని బాగా దువ్వి..భుజాలకి కొద్దిగా పైకి ఉండేలా సమానంగా బాబ్ కట్ చేసాను..
"సూపర్.."అద్దంలో చూసుకున్న ఆమె చిన్నగా అరిచింది....ఇప్పుడు "ఆమె" చాలా అందంగా....ఇంకా చెప్పాలంటే..సెక్సీ గా వుంది...


No comments:

Post a Comment